Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s. se zapojila do realizace projektu spolupráce v rámci Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1. Cílem projektu je posílit spolupráci místních akčních skupin tak, aby mezi nimi docházelo k předávání správné praxe a postupů s využitím zkušeností z období 2007 – 2013. MAS Hlubocko – Lišovsko společně s dalšími šesti jihočeskými MAS bude zpracovávat metodiku na téma uplatňování principu LEADER, organizační struktura MAS, proces výběru projektů a využití MAS jako platformy pro různé aktivity v oblasti regionálního rozvoje. Více informací naleznete zde.

Na stránkách Spolku pro obnovu venkova (SPOV) a rovněž na stránkách Národní sítě Místních akčních skupin České republiky (NS MAS) mohou příznivci venkova nalézt elektronickou podobu nového čísla Zpravodaje venkova. Jedná se o jubilejní 200. číslo měsíčníku SPOV a NS MAS – 1/2015. Zpravodaj rekapituluje prosincové události a přináší nová témata. V tomto čísle se můžete dočíst například o 22. kole PRV (Programu rozvoje venkova): miliarda pro zemědělce a podpora spolupráce MAS či zde můžete najít informace o tom, kdy budou vyhlášeny první výzvy v rámci nových operačních programů 2014 – 2020.

Ministerstvo zemědělství pro rok 2015 připravilo národní dotační programy na podporu zemědělství a venkova. V rámci národního dotačního programu bude přerozděleno přibližně 1,57 miliardy korun. Peníze půjdou zejména do živočišné výroby. Nově bude rovněž spuštěn program Udržování a obnova kulturního dědictví venkova, který si klade za cíl pečovat o kulturní stavby a prvky, které neslouží přímo k osobnímu užívání nebo k podnikání, ale jejich úpravou nebo rekonstrukcí bude podpořen rozvoj venkova a turistický ruch. Na tuto oblast bylo vyčleněno přibližně 50 milionů korun. Na stránkách Ministerstva zemědělství se můžete dočíst, do jakých oblastí bude dále podpora směřovat.

Místní akční skupiny, které se chtějí ucházet o dotační podporu implementace své Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) v novém programovém období 2014 – 2020, musejí získat Osvědčení o splnění standardů MAS od Ministerstva zemědělství. Splněním standardů uvedených v Metodice pro standardizaci místních akčních skupin MAS prokážou, že jsou schopny vykonávat činnosti stanovené v Nařízení EU č. 1303/2013. Více informací naleznete na stránkách Národní sítě Místních akčních skupin. Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko se proto v současné době připravuje na podání žádosti o standardizaci MAS.

Ministerstvo zemědělství informovalo o nových programech Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) a o připravovaných změnách programu Zemědělec. Změny se budou týkat podávání žádostí, stanovení termínů pro jejich příjem, lhůt pro stanovení výše podpory, maximální podporované výše úvěrů na jednotlivé investice a doby splatnosti úvěru. Rovněž bude rozšířen okruh podporovaných investic. Více informací naleznete zde.

Kostel sv. Víta v Rudolfově ve spolupráci s MAS Hlubocko – Lišovsko prošel již 2. etapou rekonstrukce, která završuje čtyři roky oprav jeho interiéru. Obdivovat můžete nejen krásnou výmalbu hlavní lodě kostela, ale také ručně kovanou mříž. Tímto Vás zveme nejen na prohlídku zdařilého interiéru této historické a kulturní dominanty města Rudolfova, ale též na adventní výstavu betlémů, která bude zahájena 30. 11. 2014 v 16:00.

2. etapa rekonstrukce kostela sv. Víta v Rudolfově2. etapa rekonstrukce kostela sv. Víta v Rudolfově

V neděli 30. listopadu 2014 se v Zoologické zahradě Ohrada na Hluboké nad Vltavou koná veselý rej zlobivých čertů, hodných andělů a samozřejmě přijde i štědrý Mikuláš. Putování za Mikulášem začíná v 15:45 srazem na náměstí v Hluboké nad Vltavou, odkud se vydá průvod společně k zoologické zahradě. Celou mikulášskou akci zakončí přibližně v 17 hodin multimediální show. Akci pořádá Zoologická zahrada Ohrada Hluboká nad Vltavou ve spolupráci s NZM Ohrada, Art4Promotion a Divadlem Pikl Hluboká nad Vltavou. Více informací naleznete na stránkách Zoologické zahrady Ohrada.

Obci Štěpánovice se v osadě Vranín podařilo zrekonstruovat důležitou místní komunikaci, díky které je přístupná rozhodující část bytové zástavby v osadě Vranín. Silnice současně slouží i vlastníkům lesa v této části katastru obce. Opravou byla dotčena také nejpoškozenější část komunikace, která byla porušena natolik, že se jednalo prakticky o štěrkovou cestu s neustále se prohlubujícími výmoly. Komunikace byla opravena v celkové délce 225 metrů.

Oprava místní komunikace Vranín v obci ŠtěpánoviceOprava místní komunikace Vranín v obci ŠtěpánoviceOprava místní komunikace Vranín v obci Štěpánovice

Vláda na svém jednání schválila podmínky pro vyhlášení výzev z programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020 ještě před jejich schválením ze strany Evropské komise. Schválení podmínek pro vyhlašování výzev z programů nového programového období ještě před jejich schválením Evropskou komisí umožňuje zahájit čerpání z nových programů. Spuštění prvních výzev se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2015. Více informací zde.

Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko v rámci Operačního programu technická pomoc financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) dokončila pracovní verzi Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro období 2014 - 2020. Pracovní verzi strategie naleznete zde. Na finální podobě strategie se můžete svými připomínkami a postřehy podílet i Vy. Vaše připomínky zasílejte na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..