Státní fond životního prostředí schválil žádost Jihočeského kraje o dotaci na zlikvidování černé skládky v obci Hůry na Českobudějovicku. V areálu loni v létě vypukl požár uskladněného odpadu, který likvidovalo 13 jednotek hasičů. Sanace skládky přijde zhruba na 10 milionů korun, se státem se o náklady podělí kraj spolu s obcí, kde žije 500 obyvatel. „Pochopitelně jsme rádi, i když peníze ještě nejsou. Pouze příslib. Na likvidaci skládky dáme jeden milion korun, což je pro nás hodně peněz. Budeme je muset ušetřit na úkor plánovaných investic třeba do silnic," počítá starosta Hůr Jiří Borovka. Číst dál...

Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s. zve všechny představitele svých členských obcí a veřejného sektoru na projednání dotačních možností obcí v MAS. Projednání se uskuteční 17. prosince 2015 od 13 hodin na obecním úřadě na Borku v rámci zasedání Svazku obcí Budějovicko Sever a od 16 hodin na městském úřadě v Lišově. Projednány budou dotační možnosti pro obce z operačních programů pro období 2014 – 2020, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Programu rozvoje venkova (PRV) a Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

Dne 10. 12. 2015 bylo Místní akční skupině Hlubocko – Lišovsko o.p.s. uděleno Osvědčení o splnění standardů MAS od Ministerstva zemědělství České republiky (MZe ČR). Tímto certifikátem MAS prokazuje, že splnila podmínky MZe ČR a je způsobilá pro svou další činnost. Doložení certifikátu je specifickou podmínkou při předložení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Ministerstvu pro místní rozvoj ČR ke schválení. Na finální podobě nové strategie SCLLD se můžete svými připomínkami podílet i Vy! Vaše připomínky zasílejte na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Více se můžete dočíst zde.

V pondělí 14. 12. 2015 se ve Velkém sále DK Metropol v Českých Budějovicích uskuteční již 8. ročník Andělské aukce. Andělská aukce je charitativní akce pro Arpidu spočívající v dražení obrazů. V loňském roce bylo vydraženo celkem 564 000 korun. Pro letošní rok je připraveno 28 obrazů, které budou od středy 25. listopadu do neděle 13. prosince vystaveny v Galerii Mariánská České Budějovice. Více informací o Andělské aukci se dozvíte na stránkách www.andelskyvecer.cz.

Dne 30. 11. 2015 se od 13 hodin koná v Praze v budově Ministerstva zemědělství České republiky veřejné projednání konceptu „Sociální zemědělství". Veřejné projednání organizuje ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství Pracovní komise sociálního zemědělství. Více informací naleznete v pozvánce. Koncept sociálního zemědělství je ke stažení zde.

Ve čtvrtek 26. 11. 2015 se od 10h uskuteční v Rekreačním zařízení OLŠINA v Horní Plané seminář v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020. Na semináři vystoupí zástupci Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) a zástupci Jihočeské společnosti pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. (JISOPM o.p.s.). Účastníci semináře se dozví informace o II. kole Programu rozvoje venkova – pravidla lesnických operací, opatření 8.1.1 – Zalesňování a zakládání lesů, zadávacích řízení, hodnocení finančního zdraví a podávání žádostí na Portálu farmáře. Pozvánku na akci naleznete zde.

Dne 13. 11. 2015 od 13:00 hodin se v Praze v Evropském domě uskuteční seminář na téma dotační možnosti v Integrovaném regionálním operačním programu, aktuální výzvy - Deinstitucionalizace sociálních služeb a Sociální podnikání. Prezentace přednesou a Vaše dotazy zodpoví zástupci Centra pro regionální rozvoj ČR Mgr. Dominika Mikulášová a Mgr. Jan Veselský. Vstup na seminář je zdarma. Pozvánku a více informací naleznete zde.

Dne 1. 12. 2015 se od 9:30 hodin v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích uskuteční Výroční konference ROP Jihozápad 2015. Konference je rozdělena do tří bloků. V dopolední části vystoupí zástupci Regionální rady Jihozápad, kteří shrnou uplynulé programové období 2007-2013. V druhé části konference se starostové okresních měst podělí o své zkušenosti při čerpání dotací z ROP Jihozápad. Třetí část bude pak věnována programovému období 2014–2020 a rozvojové strategii území. Více informací o konferenci naleznete na webových stránkách ROP Jihozápad.

Obce do 2000 obyvatel mohou v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2016 financovat obnovu, údržbu a výstavbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti. V tomto dotačním titulu lze provést opravu, obnovu, výstavbu či rekonstrukci budovy nebo stavby v majetku obce. Dále lze podpořit komplexní úpravu veřejných prostranství, obnovu, údržbu a zřizování veřejné zeleně, opravu, rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, rozhlasu, cyklistických a pěších stezek. V rámci tohoto dotačního titulu bude možné podpořit i poskytování služeb na venkově, malé a střední zemědělské i nezemědělské podnikání. Více informací naleznete zde.

Na podporu živočišné výroby a potravinářského sektoru půjdou dvě miliardy korun navíc. Rozhodl o tom ministr zemědělství Marian Jurečka. Celková částka pro první kolo příjmů žádostí v Programu rozvoje venkova tak dosáhne 7,46 miliardy korun. Největší částka z nově přidaných dvou miliard, více než 1,4 miliardy korun, posílí hlavně sektor skotu, drůbeže a prasat. Zemědělci z nich budou moci financovat výstavbu nebo rekonstrukci stájí, dojíren, skladů či jímek. Přibližně 500 milionů korun navíc je připraveno pro inovativní projekty ve zpracovatelském průmyslu. V operaci Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů dostanou v prvním kole příjmu žádostí o dotaci zemědělci a potravináři dalších 200 milionů korun. Za ně mohou například postavit jatka, sýrárny nebo další zpracovny zemědělských produktů. Více informací naleznete zde.