eu

 

V sobotu 3. září MAS Hlubocko – Lišovsko již podesáté sledovala návštěvnost cyklistů, in-line bruslařů a pěších na levobřežní cyklostezce z Českých Budějovic do Hluboké nad Vltavou a také dále po nově otevřeném úseku Hluboká nad Vltavou – Purkarec (Karlův Hrádek). Sčítání probíhalo od 7:00 do 20:00 hodin na křižovatce za golfovým hřištěm, kde začíná nově otevřený úsek cyklostezky směrem na Purkarec. Počasí bylo zprvu slunečné, odpoledne polojasné až oblačné, teplota se pohybovala okolo 27°C.

Město Lišov si Vás dovoluje srdečně pozvat na Lišovské slavnosti 2016, které se uskuteční ve dnech 9. 9. 2016 od 18:00 hodin a 10. 9. 2016 od 12:30 v Lišově. Budete si moci vychutnat vystoupení kapel, místních spolků, ukázky dobových řemesel či jarmark. Pro děti jsou připraveny tematické hry. Slavnosti budou zakončeny ve 22:30 hodin ohňostrojem. Více zde.

Nejen společenskou událostí, ale také „ochutnávkou“ regionů byl letošní tradiční Večer venkova na 43. ročníku výstavy Země Živitelka v Českých Budějovicích. Pořádala ho Národní síť Místních akčních skupin ČR (NS MAS) ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov, Ministerstvem zemědělství ČR a Spolkem pro obnovu venkova ČR. Návštěvníkům nabídl krajové speciality z různých koutů republiky. Zástupkyně Krajského sdružení NS MAS Jihočeského kraje Milada Vopálková uvedla, že připravili komentované ochutnávky, během nichž producenti představili své výrobky, které získaly ocenění nebo byly nově uvedeny na trh. Více zde.

Dne 18. 8. 2016 se v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje konal seminář zaměřený na aktuální výzvy IROP, konkrétně na výzvu na výzvu č. 38 a 39 Rozvoj infrastruktury komunitních center. Prezentaci ze semináře můžete nalézt zde.

Koňskými slavnostmi ožije historický Dvůr Vondrov u Hluboké nad Vltavou poslední srpnovou sobotu 27. 8. 2016. Od 11:00 do 22:00 hodin zde bude k vidění řada jezdeckých disciplín spojených s přehlídkou koní různých plemen. Bohatý program určený milovníkům koní doplní dětský koutek, zábava pro malé návštěvníky a také vystoupení rockové kapely či diskotéka. Více zde.

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na farmářské slavnosti pořádané Ministerstvem zemědělství ČR, které se konají v sobotu 20. 8. 2016  od 10:00 do 16:00 hodin na biodynamickém statku Bemagro v areálu nové mlékárny na adrese Meziříčí 81, u Malont, okres Český Krumlov. Jedná se o nekomerční  akci určenou pro širokou veřejnost podporující lokální zemědělce a producenty kvalitních potravin. V jihočeském regionu se v letošním již šestém ročníku koná předposlední z pěti plánovaných slavností. Pro děti i dospělé je připraven bohatý a zajímavý program. Vstup na akci je zdarma. Pozvánku naleznete zde.

Vážení partneři, přátelé a příznivci venkova,
dovolujeme si Vás jménem Spolku pro obnovu venkova, Celostátní sítě pro venkov a dalších partnerů informovat, že 8. ročník Národní konference Venkov, se uskuteční ve dnech 20. – 21. října 2016 v Ústeckém kraji (v centru Zahrady Čech, Litoměřice). Více zde.

Městys Ševětín změnil zdroj pitné vody a už zhruba dva měsíce ji odebírá z Vodárenské soustavy jižní Čechy. Nahradil tím dosavadní dodávky ze Sdružení měst a obcí Bukovská voda. Ke změně došlo kvůli špatnému stavu přivaděče vody z Bukovska. Docházelo k velkým ztrátám vody a často se musely řešit poruchy. „Nutná výměna zbytku přivaděče by přišla na miliony korun a to bylo mimo naše současné možnosti,“ říká starostka Romana Hajská. Více zde.

Dovolujeme si Vás pozvat na Seminář Dotační příležitosti, který se uskuteční dne 18. srpna 2016 od 9:30 v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (U Zimního stadionu 1952/2). V rámci semináře budou prezentovány tyto aktuální výzvy vyhlášené v rámci Integrovaného regionálního operačního programu: Výzva č. 38 – Rozvoj infrastruktury komunitních center, Výzva č. 39 – Rozvoj infrastruktury komunitních center (SVL).

Prostřednictvím výzvy je podporován vznik komunitních center: výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány; nákup budov; vybavení pro zajištění provozu zařízení.

Na semináři k oběma výzvám budete detailněji seznámeni s podporovanými aktivitami, postupy při podání žádostí o podporu, systémem hodnocení projektů apod. Vstup na akci je zdarma. V případě zájmu o účast na semináři se prosím registrujte do 12. 8. 2016 přes tento registrační formulář

Dovolujeme si Vás pozvat na Seminář Dotační příležitosti, který se uskuteční dne 18. srpna 2016 od 9:30 v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (U Zimního stadionu 1952/2). V rámci semináře budou prezentovány tyto aktuální výzvy vyhlášené v rámci Integrovaného regionálního operačního programu:

Výzva č. 38 – Rozvoj infrastruktury komunitních center

Výzva č. 39 – Rozvoj infrastruktury komunitních center (SVL)

Prostřednictvím výzvy je podporován vznik komunitních center:
- výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,
- nákup budov,
- vybavení pro zajištění provozu zařízení.

Na semináři k oběma výzvám budete detailněji seznámeni s podporovanými aktivitami, postupy při podání žádostí o podporu, systémem hodnocení projektů apod. Vstup na akci je zdarma. V případě zájmu o účast na semináři se prosím registrujte do 12. 8. 2016 přes tento registrační formulář.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 11. července 2016 kolovou výzvu č. 38 „Rozvoj infrastruktury komunitních center " k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 „Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“. Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Více zde.