Schválená Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hlubocko – Lišovsko pro období 2014 – 2020

Dne 29. 3. 2016 byla shromážděním partnerů a správní radou MAS schválena finální podoba Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko o.p.s. pro období 2014 – 2020 (SCLLD). Strategie byla předložena k posouzení na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a zároveň zaslána ke zveřejnění v Databázi strategií. Po schválení SCLLD ze strany MMR ČR může MAS zahájit proces vypisování prvních výzev.

Schválenou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje včetně příloh naleznete zde:

Dokumentaci ze společného zasedání shromáždění partnerů, správní a dozorčí rady MAS ze dne 29. 3. 2016 v Lišově naleznete zde:

Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 - 2020

Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko v rámci Operačního programu technická pomoc financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) dokončila pracovní verzi Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro období 2014 - 2020. Ve spolupráci s partnery MAS, představiteli svých členských obcí a veřejnosti MAS Hlubocko – Lišovsko zpracovala finální verzi Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, která bude komunitně projednána dne 29. 3. 2016 při společném zasedání shromáždění partnerů, správní a dozorčí rady MAS v Lišově. Aktuální konečnou podobu SCLLD včetně příloh naleznete zde.

Ve dnech 17. 12. 2015 a 15. 2. 2016 proběhla komunitní projednávání pracovní verze SCLLD s partnery MAS, starosty členských obcí a veřejností v Borku a v Lišově, kde se účastníci setkání dozvěděli aktuální informace o dění v oblasti komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), včetně informací o dotačních možnostech v MAS Hlubocko - Lišovsko. Zároveň poskytli MAS cennou zpětnou vazbu o svých připravovaných projektech a plánech. Prezentace, fotodokumentaci a prezenční listiny naleznete zde.

Na finální podobě strategie se můžete svými připomínkami a postřehy podílet i Vy. Vaše připomínky zasílejte na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Pomozte nám naplánovat rozvoj Hlubocko - Lišovska!

Není Vám lhostejný stav místa, ve kterém žijete / pracujete / studujete / relaxujete? Chcete se vyjádřit ke stavu a budoucímu rozvoji svého okolí?

Zajímá nás i Váš názor!

Sdělte nám, jaké přání a potřeby má Vaše obec / podnik / nezisková organizace.

Staňte se členkou / členem orgánu, který se bude v následujících měsících podílet na tvorbě integrované strategie území Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko. V orgánu budou reprezentativně zastoupeni zástupci veřejného sektoru, podnikatelů, neziskových organizací a občanů. Díky Vaší účasti budete mít možnost pozitivně ovlivnit směr, jakým se má rozvoj regionu ubírat.

V případě jakýchkoli dotazů, podnětů, projektových záměrů, připomínek či zájmu o účast v orgánu nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 773 644 373 nebo emailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Integrovaná strategie území Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. pro programové období 2014 - 2020

Integrovaná strategie území (ISÚ) je více odvětvová strategie zpracovaná na základě komunikace s obyvateli, neziskovými organizacemi, podnikateli a obcemi v regionu. Strategie vychází z poptávky komunity (přání), zjištěných objektivních potřeb a zdrojů regionu (možností).

isu

V současné době Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. přistoupila k vytvoření této strategie, na základě které by mohla zajistit desítky milionů korun na rozvoj území v období 2014 - 2020. Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. v období 2008 - 2013 přerozdělila mezi žadatele ze svého území více jak 35 mil. Kč na podporu vzniku nebo obnovy místních komunikací, vodovodů, kanalizací, veřejných prostranství, na rekonstrukci kaplí a kostelů, na vybudování stezek, na pořízení technologií určených pro živočišnou a rostlinnou výrobu atd. (více informací viz Podpořené projekty).