Vážení přátelé, v novém Zpravodaji venkova se mžete dočíst o celkovém stavu schvalování strategií MAS, o aktualizaci kalkulačky RUD 2017, dále že MMR avizuje pro rozvoj regionů přidělení částky půl miliardy korun a mnoho dalšího. Elektronickou podobu naleznete zde.

Vedení Ministerstva pro místní rozvoj dne 18. listopadu jednalo se zástupci Národní sítě Místních akčních skupin. Řešilo se hodnocení strategií jednotlivých MAS, přizpůsobení podmínek pro čerpání evropských dotací i připravenost systému MS2014+. Tématem bylo i vstřícné opatření ministerstva umožňující proplácení režijních nákladů MAS. „Místní akční skupiny by měly výrazně přispívat k lepšímu životu v jednotlivých regionech naší republiky a díky znalosti lokálního prostředí efektivněji řešit konkrétní problémy. Jsem ráda, že v kvalitě předkládaných strategií MAS byl nakonec výrazný posun. Místní akční skupiny tak mají skutečný potenciál naplnit smysl své existence a výrazně zlepšit konkurenceschopnost jednotlivých regionů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Více zde.

Vážení zřizovatelé a zástupci mateřských a základních škol, dovolujeme si Vás tímto pozvat na společné setkání a to dne 29. 11. 2016 od 14:00 hodin na ZŠ a ZUŠ Zliv (Lidická 315, 37344 Zliv). Setkání je určeno pro zřizovatele a ředitele a ředitelky základních a mateřských škol v regionu Budějovice sever. Pozvánku naleznete zde.


Na setkání budou přítomni kromě realizačního týmu MAP také zástupci MAS Rozkvět a MAS Hlubocko-Lišovsko, kteří Vám mohou být nápomocni s vyplněním a administrací šablon a dále se např. dozvíte, jak budete moci čerpat dotace přes tyto MAS a další. Prosíme o potvrzení účasti na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 21. 11. 2016. Mapu, kde lze parkovat, naleznete zde.

Vážení přátelé, dovolujeme si vás pozvat na vystoupení Divadelního spolku Voselno s kusem NAŠI FURIANTI, tentokrát v KC PANORAMA v Hluboké nad Vltavou v pátek 11. listopadu od 19.00 hodin. Plakát k představení naleznete zde.

Vážení příznivci venkova, přinášíme Vám odkazy na elektronickou podobu nového čísla Zpravodaje venkova 9/2016, který má novou grafickou podobu. Rekapituluje zejména zářijové události a přináší nová témata, např. Národní síť MAS intenzivně řeší zpoždění hodnocení SCLLD, stanovy a novou propagaci, Starostové protestovali proti OSA v ulicích i ve sněmovně, Národní konference VENKOV 2016: Podpora obcí a spolků v PRV, dobrá škola, rodina a RUD a mnoho dalších. Elektronickou verzi časopisu naleznete zde.

Dovolujeme si Vás informovat, že byl zahájen příjem žádosti o dotaci z programů Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora bydlení v roce 2017, Národní program životního prostředí, Státní fond dopravní infrastruktury a další. Rychlý přehled dotačních možností naleznete zde.

Vážení příznivci MAS, dovolujeme si Vás tímto informovat, že dnes bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko pro období 2014-2020 (SCLLD) s výsledkem "vyhověl". Žádost byla postoupena do prvního kola věcného hodnocení ŘO, lhůta pro věcné hodnocení ŘO je 30 pracovních dnů. Aktuální podoba SCLLD je dostupná zde.

POHODÁŘI VSKH, partner MAS Hlubocko – Lišovsko, si Vás dovoluje srdečně pozvat na osvětovou akci v rámci celorepublikového projektu 72 hodin! - sázení stromu po Barušku se uskuteční dne 13.10. 2016 od 10:00 do 14:00 hodin v areálu zahrádkářské kolonie České Budějovice na Pražském předměstí (kolonie u Sika). Pozvánku a podrobný program naleznete zde.

Dne 3. 10. 2016 MAS Hlubocko – Lišovsko odeslala zapracované připomínky k SCLLD ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Hlavní změna byla provedena v programovém rámci PRV, změny jsou v dokumentech vyznačeny žlutě. Aktuální verze SCLLD je dostupná zde.

Dovolujeme si vás pozvat na svatováclavskou pouť, která se uskuteční 24. a 25. září 2016 v obci Úsilné. V sobotu 24. září od 20.00 hodin předvede divadelní spolek Voselno hru Naši furianti v úpravě Gerharda Vocilky a v neděli společně oslavíme 110. výročí sboru dobrovolných hasičů. Pozvánku a program naleznete zde.