Dovolujeme si Vás informovat, že byl zahájen příjem žádosti o dotaci z programů Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora bydlení v roce 2017, Národní program životního prostředí, Státní fond dopravní infrastruktury a další. Rychlý přehled dotačních možností naleznete zde.

Vážení příznivci MAS, dovolujeme si Vás tímto informovat, že dnes bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko pro období 2014-2020 (SCLLD) s výsledkem "vyhověl". Žádost byla postoupena do prvního kola věcného hodnocení ŘO, lhůta pro věcné hodnocení ŘO je 30 pracovních dnů. Aktuální podoba SCLLD je dostupná zde.

POHODÁŘI VSKH, partner MAS Hlubocko – Lišovsko, si Vás dovoluje srdečně pozvat na osvětovou akci v rámci celorepublikového projektu 72 hodin! - sázení stromu po Barušku se uskuteční dne 13.10. 2016 od 10:00 do 14:00 hodin v areálu zahrádkářské kolonie České Budějovice na Pražském předměstí (kolonie u Sika). Pozvánku a podrobný program naleznete zde.

Dne 3. 10. 2016 MAS Hlubocko – Lišovsko odeslala zapracované připomínky k SCLLD ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Hlavní změna byla provedena v programovém rámci PRV, změny jsou v dokumentech vyznačeny žlutě. Aktuální verze SCLLD je dostupná zde.

Dovolujeme si vás pozvat na svatováclavskou pouť, která se uskuteční 24. a 25. září 2016 v obci Úsilné. V sobotu 24. září od 20.00 hodin předvede divadelní spolek Voselno hru Naši furianti v úpravě Gerharda Vocilky a v neděli společně oslavíme 110. výročí sboru dobrovolných hasičů. Pozvánku a program naleznete zde.

 V sobotu 17. září se od 13:00 hodin na Náměstí Čsl. Armády v Hluboké nad Vltavou uskuteční již tradiční městské slavnosti spojené se sklizní révy na hlubocké vinici doprovázené ochutnávkou vína a bohatým kulturním programem. Více o programu a této události zde.

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář IROP Energetické úspory v bytových domech II (výzva č. 37), který se uskuteční dne 16. září od 9:30 hodin v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (U Zimního stadionu 1952/2). Online registraci, bližší informace, podrobný program semináře a odkaz na vyhlášené výzvy naleznete zde. Vstup na akci je zdarma. V případě zájmu o účast na semináři se prosím registrujte do 9. září 2016.

V sobotu 3. září MAS Hlubocko – Lišovsko již podesáté sledovala návštěvnost cyklistů, in-line bruslařů a pěších na levobřežní cyklostezce z Českých Budějovic do Hluboké nad Vltavou a také dále po nově otevřeném úseku Hluboká nad Vltavou – Purkarec (Karlův Hrádek). Sčítání probíhalo od 7:00 do 20:00 hodin na křižovatce za golfovým hřištěm, kde začíná nově otevřený úsek cyklostezky směrem na Purkarec. Počasí bylo zprvu slunečné, odpoledne polojasné až oblačné, teplota se pohybovala okolo 27°C.

Město Lišov si Vás dovoluje srdečně pozvat na Lišovské slavnosti 2016, které se uskuteční ve dnech 9. 9. 2016 od 18:00 hodin a 10. 9. 2016 od 12:30 v Lišově. Budete si moci vychutnat vystoupení kapel, místních spolků, ukázky dobových řemesel či jarmark. Pro děti jsou připraveny tematické hry. Slavnosti budou zakončeny ve 22:30 hodin ohňostrojem. Více zde.

Nejen společenskou událostí, ale také „ochutnávkou“ regionů byl letošní tradiční Večer venkova na 43. ročníku výstavy Země Živitelka v Českých Budějovicích. Pořádala ho Národní síť Místních akčních skupin ČR (NS MAS) ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov, Ministerstvem zemědělství ČR a Spolkem pro obnovu venkova ČR. Návštěvníkům nabídl krajové speciality z různých koutů republiky. Zástupkyně Krajského sdružení NS MAS Jihočeského kraje Milada Vopálková uvedla, že připravili komentované ochutnávky, během nichž producenti představili své výrobky, které získaly ocenění nebo byly nově uvedeny na trh. Více zde.