6. Výzva Místní akční skupiny Hlubocko  -Lišovsko o.p.s. - IROP - Doprava v rámci výzvy IROP č. 53 "Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy - Integrované projekty CLLD"

 

Podporované aktivity:

  • Bezpečnost dopravy
  • Cyklodoprava

 

Vyhlášení výzvy a zahájení příjmů žádostí v MS2014+: 5. 6. 2020 8:00 hodin

Ukončení výzvy a příjmu žádostí v MS2014+: 6. 9. 2020 20:00 hodin

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2022

Seminář pro žadatele: 23. 6. 2020 10:00 hodin, Dům techniky, Plzeňská 2311/2a České Budějovicce (učebna č. 30, 1. patro), pozvánka, prezentace

 

Text 6. Výzvy IROP Doprava

Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí

Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní listy

Interní postupy MAS

Odkaz na Obecná a Specifická pravidla pro žadatele  a příjemce ve výzvě IROP č. 53 " Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD"

Dokumenty