eu

 

Dne 30. 3. 2016 Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko předložila Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) k posouzení Ministerstvu pro místní rozvoj ČR prostřednictvím elektronického systému MS2014+. Strategie byla komunitně projednána a schválena na společném zasedání shromáždění partnerů, správní a dozorčí rady MAS dne 29. 3. 2016 v Lišově. Nyní bude MAS Hlubocko - Lišovsko čekat na stanovisko MMR ČR a schválení strategie, aby mohlo být zahájeno vypisování prvních výzev v novém dotačním období. Konečnou podobu strategie včetně příloh naleznete zde.

Vážení partneři a příznivci MAS,
dovolujeme si Vás pozvat na společné zasedání shromáždění partnerů, správní a dozorčí rady Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko o.p.s., které se uskuteční dne 29. 3. 2016 od 14 hodin v zasedací místnosti MÚ Lišov. Na zasedání bude komunitně projednána konečná podoba Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), jejíž schválení a předložení je podmínkou pro další činnost MAS. Aktuální verzi SCLLD můžete nalézt a připomínkovat zde.

Vážení partneři, členové orgánů, přátelé a příznivci venkova,dovolujeme si Vás pozvat na veřejné společné zasedání shromáždění partnerů a správní a dozorčí rady Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko o.p.s., které se uskuteční dne 29. března 2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Lišov. Budou projednány dotační možnosti na území MAS v rámci SCLLD. Pozvánku naleznete zde:

V pondělí 28. března 2016 od 18 hod. se v Kostele Nejsvětější Trojice v Libníči koná charitativní jazz koncert, kde zahrají Four Brothers Saxophone Quartet z Prahy. Vstupné je dobrovolné. Výtěžek z koncertu poputuje na opravu kostelních varhan. Více informací zde.

Ve dnech 17. až 20. března se uskuteční ve farnosti Rudolfov lidové misie. Misie povede misionář z řádu sv. Vincence z Pauly otec George Biju, indický misionář, který působí na misiích v Africe. Více informací zde.

Vážení partneři a příznivci MAS, dovolujeme se Vás pozvat na pracovní setkání zájmových skupin, které se uskuteční dne 3. 3. 2016 v zasedací místnosti MÚ Hluboká nad Vltavou 14:00 do 16:00 hodin. Bude projednána pracovní verze připravované Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, dotační možnosti v MAS v novém období 2014 – 2020, a také aktuální informace v operačních programech IROP a PRV. Pozvánku naleznete zde.

Ve dnech 17. prosince 2015 a 15. února 2016 se uskutečnila pracovní setkání partnerů a možných žadatelů ze soukromého i veřejného sektoru. Účastníci se informovali o dotačních možnostech v MAS a v diskusi poskytli zpětnou vazbu při přípravě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na nové dotační období. Prezentaci k dotačním možnostem pro obce naleznete zde a pro soukromý sektor zde.

Prezentace

Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko zve všechny partnery a možné žadatele ze soukromého sektoru (zemědělci, podnikatelé, NNO) na projednání dotačních možností v MAS. Projednání se uskuteční 15. února 2016 od 16:00 hodin na městském úřadě v Lišově. Projednány budou dotační možnosti pro soukromý sektor z operačních programů pro období 2014 – 2020, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Programu rozvoje venkova (PRV) a Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

První Zpravodaj venkova letošního roku, který společně vydává Spolek pro obnovu venkova ČR a Národní síť Místních akčních skupin ČR, přináší mnoho informací o dění na sklonku roku 2015 i novinky počátku roku 2016. Mimo jiné zde naleznete stanovisko starostů obcí k novele rozpočtového určení daní projednávané Senátem ČR, aktuální dění v oblasti Místních akčních skupin, rozhovor s předsedou Asociace soukromého zemědělství Josefem Stehlíkem a mnoho dalších informací. Zpravodaj naleznete zde.

Boj o několik hektarů pozemků v lokalitě kolem Rudolfovského lomu nedaleko krajského města skončil. Českobudějovický správní soud zamítl žalobu trojice vlastníků pozemků proti registraci lokality jako významný krajinný prvek. Rozhodnutím ztížil plány majitelů a developerů na stavební projekty v tomto nyní už chráněném místě. Vlastníci pozemků mohou teď sice dál plánovat projekty, ale jejich schválení bude záležet na orgánech ochrany přírody. Rudolfovský lom je nejen místem výskytu vzácných rostlin a živočichů, ale také esteticky plní nároky na ochranu a registraci jako významný krajinný prvek. Lokalitou Rudolfovského lomu prochází i naučná stezka z obce Úsilné do Rudolfova navazující na naučnou hornickou stezku z Rudolfova, jejíž vznik byl podpořen přes MAS Hlubocko – Lišovsko. Číst dál...