Orgány MAS

Statutární zástupce Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko
Jméno Funkce Organizace
Ing. Jaromír Polášek ředitel Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko

 

Dozorčí rada Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko
Jméno Funkce Organizace
Vít Kavalír předseda Svazek obcí Budějovicko-sever
Pavla Kovářová člen Lesy Hluboká nad Vltavou a.s.
František Svátek člen Svazek obcí Lišovsko

 

Správní rada Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko
Jméno Funkce Organizace
jaroslav Novák předseda  Svazek obcí Budějovicko - Sever
Ing. Hana Šťastná 1. místopředseda Okresní agrární komora České Budějovice
Josef Šafář místopředseda    Svazek obcí Lišovsko
Ing. Jiří Mácha člen Okresní agrární komora České Budějovice
Ing. Milan Stýblo člen Lesy Hluboká nad Vltavou a.s.
Bc. David Šťastný člen G-PROJECT, s.r.o.
Mgr. Tomáš Polanský člen G-PROJECT, s.r.o.
Jaroslav Novák člen   Svazek obcí Budějovicko - Sever
Ing. Václav Kopačka člen Svazek obcí Lišovsko