Orgány MAS

Statutární zástupce Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko
Jméno Funkce
Ing. Jaromír Polášek ředitel

 

Dozorčí rada Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko
Jméno Funkce
Vít Kavalír předseda
Tomáš Petřík člen
František Svátek člen

 

Správní rada Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko
Jméno Funkce
Jaroslav Novák předseda
Ing. Hana Šťastná 1. místopředseda
Josef Šafář místopředseda   
Ing. Jiří Mácha člen
Ing. Pavel Kašpárek člen
Bc. David Šťastný člen
Mgr. Tomáš Polanský člen
Tomáš Linhart člen 
Ing. Václav Kopačka člen