Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. připravila v termínu 29. 11. – 1. 12. 2006 národní konferenci s názvem „Partnerství pro rozvoj regionů – příprava na programové období EU 2007 – 2013“. Konference probíhala v Parkhotelu Hluboká nad Vltavou (www.parkhotel-hluboka.cz) a jejím hlavním tématem byla příprava projektů pro programové období EU na roky 2007 - 2013, prohloubení spolupráce a partnerství soukromého a veřejného sektoru v klíčových oblastech (cestovní ruch, podpora podnikání, rozvoj venkova) a úloha MAS při realizaci programu LEADER+ a LEADER ČR.