Přístup do kurzu je z webové stránky www.mashl.cz , přes nabídku menu "Přístup do kurzu"
e1


Přihlašovací formulář aplikace eDoceo. Zvolíme "Přihlásit".
e2Zapíšeme uživatelské jméno a heslo - obdrželi jsme od správce kurzu.
e3


Zvolíme možnost "Student".
e4Úvodní informační text.
e5


e6e7e8
e9


e10
e11
e12
e13


e14
e15
e16
e17


e18
e19


e20
e21


e22