Místem realizace workshopů je sídlo společnosti G-PROJECT, s.r.o. nám. Přemysla Otakara II. 117/32, 370 01 České Budějovice.

Harmonogram workshopů
Modul Název modulu Lektor Datum Hodina
1b Operační programy 2007 – 2013 pro podnikatele Ing. Martina Štveráková 19.9.2007 9:00
3 Integrovaný operační program Ing. Martina Rybář 20.9.2007 9:00
2c Regionální operační program pro podnikatele Michaela Fouňová 20.9.2007 13:00
1a Operační programy 2007 – 2013 pro neziskové organizace včetně samosprávy Ing. Jana Moravcová 17.10.2007 9:00
5 Lidské zdroje a zaměstnanost Mgr. Tomáš Chovanec 17.10.2007 13:00
4a OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Miroslav Kotoun BBS. 18.10.2007 9:00
2b Regionální operační program pro samosprávy Ing. Jana Filipová 26.10.2007 9:00
4b OP Přeshraniční spolupráce Česko - Rakousko Ing. Jaroslava Žemličková 14.11.2007 13:00
6a OP Podnikání a inovace pro velké podniky Ing. Dana Feferlová 29.11.2007 13:00
7 OP Životní prostředí a OP Doprava Mgr. Zdeněk Havlíček 12.12.2007 13:00
9 OP Výzkum a vývoj pro inovace Ing. Michaela Novotná 7.11.2007 9:00
8 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ing. Michaela Švehlová 9.1.2008 9:00
10a Projektový management - tvorba projektu (teorie) Ing. Petra Rašková 10.1.2008 9:00
10b Projektový management - tvorba projektu (praxe) Ing. Martina Kučerová 10.1.2008 13:00
11d Program rozvoje venkova 2007 - 2013 – Osa IV - Leader Mgr. Michal Jarolímek 6.3.2008 9:00
11c Program rozvoje venkova 2007 - 2013 - Osa III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova Ing. Michaela Švehlová 19.3.2008 9:00
6b OP Podnikání a inovace pro MSP Ing. Lukáš Tryml 19.3.2008 13:00
2a Regionální operační program pro neziskové organizace Ing. Martina Kučerová 20.3.2008 9:00
10c Projektový management - řízení projektu, udržitelnost a vyúčtování (teorie + praxe) Ing. Jaroslava Žemličková 20.3.2008 13:00
11a Program rozvoje venkova 2007 - 2013 - Osa I – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví Ing. Václav Včelák 21.3.2008 9:00
11b Program rozvoje venkova 2007 - 2013 - Osa II – Zlepšování životního prostředí a krajiny Ing. Václav Včelák 21.3.2008 13:00