1. Operační programy 2007 - 2013
a) pro neziskové organizace včetně samosprávy
Lektor
Ing. Martina Štveráková, KP projekt s.r.o.
ředitelka společnosti
zkušenosti se zpracováním projektových žádostí především pro podnikatelské subjekty, realizací podnikatelských projektů, lektorskou činností

b) pro podnikatele
Lektor
Ing. Martina Štveráková, KP projekt s.r.o.
ředitelka společnosti
zkušenosti se zpracováním projektových žádostí především pro podnikatelské subjekty, realizací podnikatelských projektů, lektorskou činností

2. Regionální operační program NUTS II Jihozápad
a) pro neziskové organizace

Lektor
Ing. Martina Kučerová, G-PROJECT, s.r.o.
ředitelka společnosti
zkušenosti s tvorbou žádostí o dotace, řízením a realizací projektů, zpracováním strategických dokumentů rozvoje, analytickou a lektorskou činností

b) pro samosprávu
Lektor
Ing. Jana Filipová, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
vedoucí oddělení publicity a technické pomoci
zkušenosti s administrací Společného regionálního operačního programu, Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad

c) pro podnikatele
Lektor
Michaela Fouňová, Jihočeská hospodářská komora České Budějovice
manažerka oddělení podpory podnikání a rozvoje lidských zdrojů
zkušenosti s poradenstvím podnikatelům, možnostmi financování podniků z veřejných zdrojů, zpracováním podnikatelských záměrů, lektorskou činností

3. Integrovaný operační program
Lektor
Ing. Pavla Koubová, KP projekt s.r.o.
jednatelka společnosti
zkušenosti se zpracováním projektových žádostí, koncepčních a strategických dokumentů, lektorskou činností, realizací projektů

4. Evropská územní spolupráce
a) OP Přeshraniční spolupráce Česko - Bavorsko
Lektor
Ing. Pavla Koubová, KP projekt s.r.o.
jednatelka společnosti
zkušenosti se zpracováním projektových žádostí, koncepčních a strategických dokumentů, lektorskou činností, realizací projektů

b) OP Přeshraniční spolupráce Česko - Rakousko
Lektor
Bc. Jaroslava Žemličková, G-PROJECT, s.r.o. (v roce 2007)
projektová manažerka
zkušenosti s tvorbou žádostí o dotace pro podnikatelský sektor, lektorskou činností
Ing. Lukáš Tryml, G-PROJECT, s.r.o. (v roce 2008)
projektový manažer, manažer specialista pro oblast ERDF
zkušenosti s tvorbou a řízením projektů, zpracováním žádostí o dotace především z ERDF pro podnikatelský sektor, lektorskou činností


5. OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Lektor
Mgr. Tomáš Chovanec, CpKP jižní Čechy
projektový manažer
zkušenosti s realizací projektů v sociální oblasti, lektorskou činností

6. OP Podnikání a inovace
a) pro velké podniky

Lektor
Ing. Dana Feferlová, JHK České Budějovice
zástupkyně ředitele a vedoucí oddělení podpory podnikání a rozvoje lidských zdrojů
zkušenosti s poradenstvím podnikatelům, možnostmi financování podniků z veřejných zdrojů, zpracováním podnikatelských záměrů, realizací projektů, zpracováním analýz a studií, lektorskou činností

b) pro malé a střední podniky
Lektor
Ing. Lukáš Tryml, G-PROJECT, s.r.o.
projektový manažer, manažer specialista pro oblast ERDF
zkušenosti s tvorbou a řízením projektů, zpracováním žádostí o dotace především z ERDF pro podnikatelský sektor, lektorskou činností

7. OP Životní prostředí a OP Doprava
Lektor
Mgr. Zdeněk Havlíček, Městský úřad Jindřichův Hradec
vedoucí oddělení regionálního rozvoje
zkušenosti s tvorbou žádostí o dotace, realizací projektů především v oblasti životního prostředí a dopravní infrastruktury, lektorskou činností

8. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Lektor
Ing. Michaela Švehlová, G-PROJECT, s.r.o.
projektová manažerka
zkušenosti s tvorbou žádostí o dotace, řízením projektů, lektorskou činností v oblasti Evropského sociálního fondu

9. OP Výzkum a vývoj pro inovace
Lektor
Ing. Michaela Novotná, Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s. (v roce 2007)
ředitelka společnosti
zkušenosti s podporou oblasti výzkumu a vývoje, poradenskou činností v oblasti výzkumné a inovační politiky, realizací projektů v oblasti výzkumu a vývoje, lektorskou činností
Ing. Petra Rašková, Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s. (v roce 2008)
projektová manažerka
zkušenosti s projektovým managementem, realizací projektů, lektorskou činností

10. Projektový management
a) tvorba projektů (teorie)
Lektor
Ing. Petra Rašková, Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.
projektová manažerka
zkušenosti s projektovým managementem, realizací projektů, lektorskou činností

b) tvorba projektů (praxe)
Lektor
Ing. Martina Kučerová, G-PROJECT, s.r.o.
projektová manažerka
zkušenosti se strategickým plánováním, tvorbou a řízením projektů, analytickou a lektorskou činností

c) řízení projektu, udržitelnost a vyúčtování
Lektor
Ing. Jaroslava Žemličková, G-PROJECT, s.r.o. (v roce 2007)
zastupující ředitel
zkušenosti se strategickým plánováním, regionálním rozvojem, tvorbou a řízením projektů, lektorskou činností
Ing. Lukáš Tryml, G-PROJECT, s.r.o. (v roce 2008)
projektový manažer, manažer specialista pro oblast ERDF
zkušenosti s tvorbou a řízením projektů, zpracováním žádostí o dotace především z ERDF pro podnikatelský sektor, lektorskou činností

11. Program rozvoje venkova
a) Osa I – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
Lektor
Ing. Václav Včelák, AgroConsult Bohemia s.r.o.
projektový manažer
zkušenosti s tvorbou projektových žádostí do OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, lektorskou činností

b) Osa II – Zlepšování životního prostředí a krajiny
Lektor
Ing. Václav Včelák, AgroConsult Bohemia s.r.o.
projektový manažer
zkušenosti s tvorbou projektových žádostí do OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, lektorskou činností

c) Osa III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova
Lektor
Ing. Michaela Švehlová, G-PROJECT, s.r.o.
zastupující ředitel
zkušenosti se strategickým plánováním, regionálním rozvojem, tvorbou a řízením projektů, lektorskou činností

d) Osa IV – Leader
Lektor
Mgr. Michal Jarolímek, Ústav fyzikální biologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
vedoucí projektového oddělení
zkušenosti s projekty v oblasti ochrany životního prostředí, činností občanských sdružení, místních akčních skupin, lektorskou činností