eu

 

Během měsíce ledna dostanou všechny domácnosti na území Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko do svých poštovních schránek obálku, v níž najdou otázky, které zjišťují jejich názor na cestovní ruch v regionu. Více informací zde.