8. Výzva k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020

 

Vyhlášení výzvy: 4. 9. 2023

Zahájení příjmu žádostí: 18. 9. 2023

Ukončení příjmu žádostí: 8. 10. 2023

Registrace projektů na RO SZIF: 18. 12. 2023

 

Seminář pro žadatele a příjemce: 12. 9. 2023, 10:00 hodin. Seminář se bude konat online na platformě Teams, odkaz k připojení zde. Prezentace k semináři

 

Text 8. výzvy PRV

Příloha výzvy - počet obyvatel obcí k 1. 1. 2020

Příloha 21 - čestné prohlášení souladu projektu s plánem rozvoje obce

Povinná příloha MAS

Interní postupy MAS

Fiche 7 Rozvoj obcí

Dokumenty: Shromáždění partnerů - IP, Rozhodovací komise

 

 Odkaz na Pravidla 19.2.1 a veškeré další pokyny a odkazy pro žadatele v 8. Výzvě PRV

Odkaz na Podmínky pro zadávání veřejných zakázek, Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV 2014 - 2020 verze 6

Příloha č. 22 Prohlášení o lokálním dopadu