Ministertvo zemědělství vyhlásilo druhé kolo příjmu žádosti do Programu rozvoje venkova.

Dotace bude možno získat například v oblastech obnovy a rozvoje vesnic, ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova, cestovního ruchu, lesnictví, potravinářství či vzdělávání.

V neděli 28. října se na hrázi rybníka Bezdrev v Hluboké nad Vltavou uskuteční první Jihočeské rybářské slavnosti. Slavnosti zorganizuje Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko ve spolupráci s Rybářstvím Hluboká. Jihočeské rybářské slavnosti začnou výlovem, který bude probíhat již od časného rána. Hlavní program slavností pak vypukne v deset hodin. Akci zahájí starosta Hluboké nad Vltavou Ing. Tomáš Jirsa, ředitel Rybářství Hluboká Ing. Vladimír Kaiser a ředitel rybářského sdružení České republiky Ing. Václav Šilhavý.

Dne 1. 10. 2007 se Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s. zúčastnila akce Jihočeské hospodářské komory, kde byly prezentovány zajímavé projekty realizované v oblasti celoživotního vzdělávání v Jihočeském kraji. 

Mezi pěti prezentovanými projekty byl představen i náš projekt Vývoj nových modulů dalšího profesního vzdělávání regionálních manažerů. Akce měla za cíl inspirovat k čerpání finančních prostředků z fondů EU a podělit se se zástupci úspěšných žadatelů o zkušenosti s přípravou projektů v této oblasti.

Jihočeský kraj vyhlásil už po 43 anketu, ve které si jihočeský region zvolí nejlepšího sportovce roku.

Anketa "Sportovec Jihočeského kraje" navazuje na předchozích 42. ročníků ankety "Nejlepší sportovec Jihočeského kraje", které pořádal Jihočeský Deník od roku 1965 až do roku 2006. Letos nad anketou převzal záštitu hejtman Jan Zahradník.

Cestovní ruch v jižních Čechách prožívá svou renesanci. Je tomu tak i díky společnosti Jiří Hanuš - obchodní služby s.r.o., která ve spolupráci se společností G-PROJECT, s.r.o. v současné době realizuje projekt Sportovně-rekreační pobyt na jihu Čech. Akce je zaměřena na vytvoření nového komplexního produktu cestovního ruchu a pokrývá většinu území jihočeského kraje.

Jižní Čechy - kraj rybníků, malebných vesniček…a vína. O jihočeských rybnících a vesničkách zcela jistě nepochybujete, možná vám však přijde zvláštní spojitost jižních Čech s vínem. Pokud se chcete přesvědčit, že i víno k této části republiky patří, přijeďte 15. září do Hluboké nad Vltavou. Na náměstí se budou již druhým rokem konat Jihočeské slavnosti vína, které navazují na historickou tradici vinařství v Hluboké nad Vltavou.

Přijměte naše pozvání na Lišovské slavnosti 2007 - Lišov město nábytku.
Slavnosti se konají dne 7. - 8. září v Schwarzenberském špitálu a uličkách města Lišova.
Pátek 7. 9.
18.00 hod. Schwarzenberský špitál Vernisáž výstavy ak. mal. Jiřího Müllera s klasickým občerstvením a koncert Rozhlasového swingového orchestru Václava Hlaváče.