Vážení žadatelé, MAS Hlubocko - Lišovsko plánuje vyhlášení 6. Výzvy v Programu rozvoje venkova. Budou vyhlášeny Fiche 1 Zemědělství - investice do zemědělských podniků a Fiche 7 Rozvoj obcí (čl. 20 Pravidel 19.2.1) - investice do veřejných prostranství v obcích, MŠ a ZŠ, hasičské zbrojnice, vybrané kulturní památky a kulturní a spolková zařízení včetně knihoven. Příjem projektových žádostí bude probíhat od 23. 3. 2021 do 30. 5. 2021 přes Portál farmáře, alokace pro Fichi 1 bude 916 892,- Kč a pro Fichi 7 5 200 000,- Kč. Bližší informace budou postupně zveřejňovány na webu MAS zde: