Podeváté provedla Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko na cyklostezce č. 12 z Českých Budějovic do Hluboké nad Vltavou sčítání cyklistů, bruslařů a pěších. Sčítání proběhlo v sobotu 13. června. Během sčítání se na cyklostezce od sedmi hodin ráno do devíti hodin večer ukázalo 1 963 osob. Potvrdilo se tak, že cesta na pravém břehu Vltavy cyklostezce č. 12 ulevila.

„Už v loňském roce, kdy byla stezka na pravém břehu otevřena, jsme zaznamenali, že na cyklostezce č. 12 po levém břehu není takový nával, jaký býval v minulosti. V roce 2013 jsme na levobřežní stezce napočítali více než tři a půl tisíce osob, letos jsou to necelé dva tisíce. V loňském roce byl výsledek obdobný," uvedla Anna Hotárková, manažerka Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko. Právě na to, že je cyklostezka č. 12 příliš frekventovaná, si v minulosti hodně lidí stěžovalo.

Sčítání cyklistů provádí Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko už od roku 2007. Nesleduje přitom pouze celkový počet osob na cyklostezce, ale i to, za jakým sportem na stezku vyrazili, zda mají bruslaři a cyklisté helmu, zda jsou zde pěší s kočárkem či psem či
poměr věkových kategorií.

Tradičně nejvíce bylo letos cyklistů, následují bruslaři a nejméně je pak pěších. Cyklistů bylo 74 %, bruslařů 19 % a pěších 7 %.

„V letních měsících plánujeme provést sčítání zároveň na pravém i levém břehu Vltavy, abychom měli porovnání, o kolik se cyklostezce č. 12 ulevilo," dodala Anna Hotárková.