Obec Borek v těchto dnech dokončuje rekonstrukci a modernizaci 130 metrů stávajícího vodovodu. Obyvatele tak již nebudou omezovat opakované odstávky vody způsobené častými poruchami starého ocelového potrubí.„Vodovod před rekonstrukcí nevyhovoval potřebám na zásobování pitnou vodou, problémem bylo zejména stáří ocelového potrubí a omezení průtočného profilu,"
uvedl Jaroslav Novák, starosta obce Borek a pokračuje: „Díky rekonstrukci vodovodu budou mít občané mimo jiné lepší kvalitu dodávané vody." Rekonstruovaný vodovod vede podél silnice Pražská, cca 200 metrů nad kruhovým objezdem.

Celkem si rekonstrukce vodovodu vyžádala 650 tisíc korun. „Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko poskytla na rekonstrukci vodovodu dotaci ve výši 90 procent nákladů, zbývající část hradila obec Borek," dodal Lukáš Tryml z Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko. Na podobné projekty bude možné získat od Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko dotaci během letních měsíců, kdy bude vyhlášena další výzva k předkládání žádostí o dotace.