Místem realizace workshopů bylo sídlo společnosti G-PROJECT, s.r.o. nám. Přemysla Otakara II. 117/32, 370 01 České Budějovice.

Záznamy z workshopů
Název modulu Lektor Datum Hodina Výstup
1b - Operační programy 2007 – 2013 pro podnikatele Ing. Martina Štveráková 19.9.2007 9:00 Zápis
Prezentace
3 - Integrovaný operační program Ing. Martina Rybář 20.9.2007 9:00 Zápis
Prezentace
2c - Regionální operační program pro podnikatele Michaela Fouňová 20.9.2007 13:00 Zápis
Prezentace
1a - Operační programy 2007 – 2013 pro neziskové organizace včetně samosprávy Ing. Jana Moravcová 17.10.2007 9:00 Zápis
Prezentace
5 - Lidské zdroje a zaměstnanost Mgr. Tomáš Chovanec 17.10.2007 13:00 Zápis
Prezentace
4a - OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Miroslav Kotoun BBS. 18.10.2007 9:00 Zápis
Prezentace
2b - Regionální operační program pro samosprávy Ing. Jana Filipová 26.10.2007 9:00 Zápis
Prezentace
4b - OP Přeshraniční spolupráce Česko - Rakousko Ing. Jaroslava Žemličková 14.11.2007 13:00 Zápis
Prezentace
6a - OP Podnikání a inovace pro velké podniky Ing. Dana Feferlová 29.11.2007 13:00 Zápis
Prezentace
7 - OP Životní prostředí a OP Doprava Mgr. Zdeněk Havlíček 12.12.2007 13:00 Zápis
Prezentace
9 - OP Výzkum a vývoj pro inovace Ing. Michaela Novotná 7.11.2007 9:00 Zápis
Prezentace
8 - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ing. Michaela Švehlová 9.1.2008 9:00 Zápis
Prezentace
10a - Projektový management - tvorba projektu (teorie) Ing. Petra Rašková 10.1.2008 9:00 Zápis
Prezentace
10b - Projektový management - tvorba projektu (praxe) Ing. Martina Kučerová 10.1.2008 13:00 Zápis
11d - Program rozvoje venkova 2007 - 2013 – Osa IV - Leader Mgr. Michal Jarolímek 6.3.2008 9:00 Zápis
Prezentace
11c - Program rozvoje venkova 2007 - 2013 - Osa III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova Ing. Michaela Švehlová 19.3.2008 9:00 Zápis
Prezentace
6b - OP Podnikání a inovace pro MSP Ing. Lukáš Tryml 19.3.2008 13:00 Zápis
Prezentace
2a - Regionální operační program pro neziskové organizace Ing. Martina Kučerová 20.3.2008 9:00 Zápis
Prezentace
10c - Projektový management - řízení projektu, udržitelnost a vyúčtování (teorie + praxe) Ing. Jaroslava Žemličková 20.3.2008 13:00 Zápis
Prezentace
11a - Program rozvoje venkova 2007 - 2013 - Osa I – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví Ing. Václav Včelák 21.3.2008 9:00 Zápis
Prezentace
11b - Program rozvoje venkova 2007 - 2013 - Osa II – Zlepšování životního prostředí a krajiny Ing. Václav Včelák 21.3.2008 13:00 Zápis