Ve středu 23. 5. 2007 se v Parkhotelu Hluboká nad Vltavou konal úvodní seminář k projektu „Vývoj nových modulů dalšího profesního vzdělávání regionálních manažerů". Účastníci semináře se dozvěděli informace o strukturálních fondech EU v letech 2007 – 2013, informace o činnosti Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Stěžejním tématem semináře však byly informace týkající se samotného projektu „Vývoj nových modulů dalšího profesního vzdělávání regionálních manažerů" a e-learningového vzdělávání včetně praktické ukázky práce v e-learningovém programu eDuceo.

Vývoj nových modulů dalšího profesního vzdělávání regionálních manažerů
Realizátor: Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko
Doba realizace: 1. 11. 2006 – 30. 6. 2008
Partneři projektu: Ekologos, o.p.s.
Regionální agrární komora Jihočeského kraje
Svazek obcí Budějovicko - sever
Zdroje finančních prostředků: Evropský sociální fond
- Operační program Rozvoj lidských zdrojů
- Priorita 3: Rozvoj celoživotního učení
- Opatření 3.3 – Rozvoj dalšího profesního vzdělávání
Výstupy projektu: 1 e-learningový program
21 vzdělávacích modulů
21 tištěných skript
21 workshopů
Cílové skupiny: odborníci úřadu státní správy a samosprávy
profesní sdružení
vzdělávací a poradenské instituce
nestátní neziskové organizace poskytující další profesní vzdělávání
zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců
obce, svazky obcí

 

Program úvodního semináře
10.00 – 11.15 Představení projektu – JUDr. Jan Šmidmayer
Činnost Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, Regionální operační program – JUDr. Jiří Trnka
Vzdělávací moduly a jejich lektoři – Ing. Michaela Švehlová
11.15 – 11.45 Občerstvení
11.45 – 13.00 Informace o strukturálních fondech EU, Programu rozvoje venkova a projektovém managementu – Bc. Jaroslava Černá
13.00 – 13.45 Oběd
13.45 – 15.00 E-learning – moderní forma vzdělávání, práce v e-learningovém programu – Ing. Michaela Švehlová

 

E-learning
E-learningový program umožňuje - registraci a evidenci účastníků
- sledování postupu účastníků ve výuce
- monitorování a reportování výsledků účastníků
- statistiky hodnocení
Výhody e-learningu Svobodná volba času studia
Úspora času a nákladů na vzdělávání
Jednotný systém výuky a testování znalostí
Absence stresu z momentálního studijního neúspěchu
Možnost konzultace s lektorem a s ostatními studenty
Rychlý a konzistentní přenos informací
Kontrola osvojených znalostí a dovedností
Sledování průběhu a výsledků studia
Nevýhody Absence motivujícího „živého" prostředí
Nutnost motivace
Nutnost PC a připojení k internetu