Vývoj nových modulů dalšího profesního vzdělávání regionálních manažerů
Rozpočet: 1 944 000 Kč
Přidělený grant: 1 553 059 Kč
Termín realizace: 1. 11. 2006 - 30. 6. 2008
Výstupy projektu: Projekt byl zaměřen na nový komplexní systém dalšího vzdělávání regionálních manažerů vytvořením 21 vzdělávacích modulů s možností průběžného vzdělávání (e-learning).
Forma financování: Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Partneři projektu: Regionální agrární komora Jihočeského kraje
Svazek obcí Budějovicko - sever
EKOLOGOS, o.p.s.
Archiv: Úvodní seminář
Témata a lektoři
Harmonogram workshopů
Záznamy z workshopů
Závěrečný seminář
Skripta
Ovládání e-learningu
Tiskové zprávy