Příspěvek na náklady spojené s provozem a činností MAS v roce 2009
Rozpočet: 50 000 Kč
Přidělený grant: 50 000 Kč
Termín realizace: 1. 1. 2009 - 31. 12. 2009
Výstupy projektu: Provoz a činnost Místní akční skupiny Hluboko - Lišovsko o.p.s. v roce 2009.
Forma financování: Jihočeský krajský program na podporu místních akčních skupin v roce 2009
Příspěvek na náklady spojené s provozem a činností MAS v roce 2008
Rozpočet: 100 000 Kč
Přidělený grant: 100 000 Kč
Termín realizace: 1. 1. 2008 - 31. 12. 2008
Výstupy projektu: Provoz a činnost Místní akční skupiny Hluboko - Lišovsko o.p.s. v roce 2008.
Sčítání cyklistů na cyklistické stezce č. 12 České Budějovice - Hluboká nad Vltavou.
Forma financování: Jihočeský krajský program na podporu místních akčních skupin v roce 2008
Archiv: Výsledky sčítání cyklistů na cyklistické stezce č. 12 České Budějovice - Hluboká nad Vltavou
Příspěvek na náklady spojené s provozem a činností MAS v roce 2007
Rozpočet: 138 655 Kč
Přidělený grant: 138 655 Kč
Termín realizace: 1. 1. 2007 - 31. 12. 2007
Výstupy projektu: Provoz a činnost Místní akční skupiny Hluboko - Lišovsko o.p.s. v roce 2007.
Forma financování: Jihočeský krajský program na podporu místních akčních skupin v roce 2007
Příspěvek na náklady spojené s provozem a činností MAS v roce 2006
Rozpočet: 70 000 Kč
Přidělený grant: 70 000 Kč
Termín realizace: 1. 1. 2006 - 31. 12. 2006
Výstupy projektu: Provoz a činnost Místní akční skupiny Hluboko - Lišovsko o.p.s. v roce 2006.
Forma financování: Jihočeský krajský program na podporu místních akčních skupin v roce 2006