Podpora cestovního ruchu na Hlubocko - Lišovsku (základní informace o projektu)
 
Schválený rozpočet 4 638 180 Kč
Přidělený grant: 4 035 216 Kč
Termín realizace: 15. 7. 2008 – 30. 6. 2010
Popis projektu: Projekt je zaměřen na podporu cestovního ruchu mimo hlavní turistickou sezonu, tedy především v jarních, podzimních a zimních měsících, na území působnosti MAS H-L, a to realizací a propagací řady aktivit, které do daného regionu přilákají turisty. Projekt má tak za cíl přispět k posílení konkurenceschopnosti zimní sezony cestovního ruchu a zvýšení konkurenceschopnosti nabídky cestovního ruchu v jarních a podzimních měsících v regionu Hlubocko - Lišovska.
Zdroj financování: Regionální operační program ROP NUTS II JZ
Grantový program Jihočeského kraje Produkty a služby v cestovním ruchu
Město Hluboká nad Vltavou
Klíčové aktivity a výstupy: Parkurové závody
Jihočeské slavnosti vína 2009
Den otevřených dveří na golfovém hřišti
Konference cestovního ruchu
Marketingová strategie cestovního ruchu
Strategie cestovního ruchu
Propagační materiály