Plán rozvoje sociálních služeb regionu H-L

Plán rozvoje sociálních služeb regionu Hlubocko - Lišovsko
 
Rozpočet: 489 074 Kč
Přidělený grant: 488 984 Kč
Termín realizace: 1. 11. 2005 - 30. 6. 2006
Výstupy projektu: V souladu s tehdy nově schváleným zákonem o sociálních službách, který vyžaduje systematické plánování sociálních výdajů, zpracovala Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko Plán rozvoje sociálních služeb. Cílem projektu bylo mj. zmapovat potřeby a požadavky v oblasti sociálních služeb v regionu a konkretizovat možné způsoby vedoucí k jejich uspokojení. Byl sestaven přehled všech organizací a služeb, které jsou na území MAS v sociální oblasti nabízeny (domovy důchodců, pečovatelské domy, azylové domy, pečovatelská a ošetřovatelská služba atd.).
Forma financování: Společný regionální operační program
Archiv: Plán rozvoje sociálních služeb
       Odhad demografického vývoje (příloha plánu      rozvoje sociálních služeb)
  Přehled poskytovatelů služeb
  Zásobník projektových záměrů