Závěrečný seminář
v rámci projektu Vývoj nových modulů dalšího profesního vzdělávání regionálních manažerů

Pořadatel
Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s.

Termín a místo konání
18. 6. 2008, 10.00 – 14.00, nám. Přemysla Otakara II. 117/32, České Budějovice

Program
09.30 – 10.00 Prezence účastníků
10:00 – 10.05 Přivítání
10.05 – 12.00 Závěrečný test (z každého dostudovaného modulu 1 test)
12.00 – 12.15 Coffee break
12.15 – 13.00 Systém projektového managementu na regionální úrovni v zahraničí
13.00 – 14.00 Zhodnocení projektu
14.00 – 14.15 Předání osvědčení o absolvování vzdělávání