Metody optimalizace fungování MAS 
 
Příjem dotace Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Podpořeno z: Program rozvoje venkova 2007 - 2013 Osa IV. Leader, opatření IV. 2.1 Realizace projektů spolupráce
Dotace: 354 000,- Kč
Realizace projektu: 1. 1. 2015 - 30. 6. 2015
Popis projektu: Zpracování doporučující metodiky ve spolupráci s ostatními MAS na základě zkušeností z období 2007 - 2013. Účelem projektu je předávání dobré praxe a postupů.
Výstup projektu: Metody optimalizace fungování MAS